Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2014

6872 de4f
Reposted fromflamingo flamingo
7920 ed51 500
Reposted fromkotnaplocie kotnaplocie

February 07 2014

8450 02c6
Reposted fromabsolem absolem

June 19 2013

2199 ac33
Reposted fromgrejfrut grejfrut
Reposted fromusefuldiy usefuldiy

May 13 2013

5628 2bd5
Reposted fromsoupdujour soupdujour
5668 a3b1
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove

April 07 2013

4545 b3f7 500
"Śmiech jest dla duszy tym, czym tlen dla płuc," Louis de Funes
Niespodziewany całus w policzek jestem moim ulubionym gestem sympatii, Twojej sympatii, naszej wspólnej i zarazem osobnej 'galaktyki' uczuciowej..

(dziwnych ludzi do siebie ciągnie, to nie są żarty, serio.)
— tupfen.soup.io
Reposted fromtupfen tupfen

March 27 2013

Reposted fromejyopodobno ejyopodobno
0988 9c7c
Reposted fromxer xer

January 06 2013

1120 9e97
Reposted fromsknnylvee sknnylvee
1272 8e96
Reposted fromotahuku otahuku
1396 120f 500
Reposted fromnelke nelke
1470 704e
Reposted fromsknnylvee sknnylvee
2039 8c79 500
Kitten & bubbles
Reposted fromSeventh Seventh

December 22 2012

Gdańsk
Reposted fromwindingroads windingroads

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyc w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo
1097 546a
Reposted frommybodyisacage mybodyisacage
Reposted fromsunwalk sunwalk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl